لطفا جهت مشاهده کارت دارايي اطلاعات زير تکميل نماييد
شماره پرسنلي
رمز عبور
شماره پرسنلي به عنوان نام کاربري و شماره شناسنامه بعنوان رمز عبور در سيستم ثبت شده است. در صورتيکه براي اولين بار وارد سامانه مي شويد جهت امنيت کلمه عبور خود را تغيير دهيد.
 
در صورتي که رمز عبور با شماره شناسنامه وارد نشد عدد 1 را بعنوان رمز عبور وارد کنيد و پس از ورود به سيستم رمز عبور خود را تغيير دهيد.