IRAN TRANSFO.COM
 
 
تاريخ :
2/5/1396
 
عنوان :

بازدید معاون سرمایه گذاری استانداری ازمیر ترکیه، دکتر نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و مسعود اطاعتی مدیرکل سرمایه گذاری استانداری زنجان از شرکت ایران ترانسفو زنجان

   
توضيحات:

 

بازدید معاون سرمایه گذاری استانداری ازمیر ترکیه، دکتر نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و مسعود اطاعتی مدیرکل سرمایه گذاری استانداری زنجان از شرکت ایران ترانسفو زنجان

 

عصر روز دوشنبه 2 مرداد ماه ، معاون سرمایه گذاری استانداری ازمیر کشور ترکیه به همراه هیئتی  متشکل از دکتر نیک سرشت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی، و مدیر کل محترم سرمایه گذاری استان زنجان جناب آقای مسعود اطاعتی و ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي مهندس فغفوري از کارخانه ترانسفوماتورهای قدرت بازدید نمودند.